Çevre Politikası

Briscool

Çevre Mevzuatı & Politikası

NİĞDE / BOR ‘da bulunan 30.000m2 kapalı alanda faaliyet gösteren BRISCOOL Sektördeki 35 yılı aşkın tecrübesi ile her geçen gün büyümeye devam etmektedir.BRISCOOL olarak çevre mevzuatı ve çevre ile ilgili belirlediğimiz standartlarımız ve uygulamalarımız çerçevesinde tüm yasal gerekliliklere uyarak, etkin ve sürekli iyileştirmeyi esas alan bir yaklaşım sergileriz.
  • Çevre koruma bilincinin geliştirilmesi için tüm çalışanlarımıza yönelik eğitim ve bilinçlendirme faaliyetleri sürdürmek ,
  • Sürdürülebilirlik ilkesi çerçevesinde çevrenin korunması yönünde performansımızı sürekli geliştirmek ,
  • Yaşadığımız dünyanın korunmasına yönelik yapılan her türlü çalışmalara aktif şekilde katılmak ,
  • Ürünlerimizin yaşam boyu tehlike yaratacak çevresel etkilerini tasarım aşamasında dikkate alarak kirlilik ve sağlık riski taşımayan hammadde kaynaklarından yararlanmak,
  • Gelişen çevre koruma sistemlerini ve tekniklerini izleyerek, küresel kaynakları etkin kullanmak,
  • Bugünün israfı yarının kıtlığıdır anlayışıyla doğal kaynakların kullanımında gereksiz sarfiyat önlemektir.
En önemlisi  BRISCOOL ailesi olarak çevreye ve insana duyarlı üretim yaparak,  faaliyetlerimizden kaynaklı oluşabilecek kirliliği en aza indirmek ve kaynağında önlemek için gayret göstereceğimizi  taahhüt ederiz.