İş Sağlığı Güvenliği

Briscool

İş Sağlığı Güvenliği

Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği uygulamaları, yasal düzenlemelere ve standartlara uygun olarak gerçekleştirilir ve performansımızı sürekli olarak geliştirmeyi amaçlar.

Tüm faaliyetlerimizi yerine getirirken, olası riskler önceden analiz edilir ve bu risklerin önlenmesi için proaktif yaklaşımlar benimsenir.

İş sağlığı ve güvenliği, tüm çalışanlarımızın ortak sorumluluğu ve vazgeçilmez bir parçası olarak görülür. BRISCOOL, kendi sektöründe ve küresel olarak iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarında örnek yaklaşımlar geliştirerek öncü olmayı hedefler.

İş sağlığı ve güvenliği performansımızı sürekli olarak iyileştirmeyi ve çalışanlarımızın bu konudaki farkındalığını artırmayı amaçlayarak, çalışanlar iş sağlığı ve güvenliği alanında eğitilirken, iyi bir iş sağlığı ve güvenliği farkındalığı oluşturulur ve geliştirilirken, alt yüklenicilere, tedarikçilere ve ziyaretçilere iş sağlığı ve güvenliği konusunda hizmet sunulurken kurallara uyulması sağlanır.

Çalışan kalitesi ve memnuniyeti, sürekli olarak çalışanlara yatırım yaparak en üst düzeyde tutulur.